"Podvoda/Underwater" 1999, 160x200cm, acryl/plátno