Jízda / The Drive

Galerie kritiků, palac Adria, Praha, 2012

...................................................................................

galerie kritiku

Pohled do instalace - Galerie kritiků, palac Adria,

 

painting

City / Město, 2012,100 x 220cm

 

 

 

 

Jizda - painting ,2012,145x160cm.jpg

Ride/ Jizda,2012,145 x 260cm

 

 

 

 

The Road-painting-180x180cm

Road / Silnice-2012-180 x 180cm

 

 

 

Big Ride

Ride in circles / Jízda v kruzích , 160 x 260 cm

 

 

 

SilniceII,2012,150x260cm-.jpg

Road / Silnice II,2012,150 x 260cm

 

 

 

Červená,žlutá,zelená,2012,210x170cm.jpg

Red-Yelow-Green / ČervenáŽlutáZelená, 2012,210x170cm

 

 

 

 

Zelena,2011,170x170cm

Green / Zelená, 2011,170x170cm

 

 

 

 

City

By City / Městem 90 x 100cm

 

 

 

 

JizdaA1,2011,100x100cm.jpg

Ride 1,2011,100x100cm

 

 

 

Ride 2 ,2011,100x100cm

 

 

 

JízdaA3,2011,100x100cm.jpg

Ride 3, 2011,100x100cm.jpg

 

 

 

Bus

Bus-2012-100 x110cm

 

 

 

 


akryl na plátně / acryls on canvas

reference:

reportáž Vltava: http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/jizda-filipa-cerneho-v-galerii-kritiku--1112952

http://www.artmap.cz/vystava-5215/jizda

http://www.youtube.com/watch?v=Vb-ClAEjigw

http://respekt.ihned.cz/c1-57789890-cesta-z-pekla

Tank